V rámci projektu spolupráce na novojičínsku se spojil Ing. Petr Klečka a společnost MJ Agri s.r.o., aby společně investovali do koupě samojízdného postřikovače Horsch Leeb 6.300 PT. Od tohto storje očekávají především preciznější aplikaci postřikové kapaliny při ošetřování plodin, snížení nákladů na PHM a tím i snížení zatížení na životní prostředí (snížení vypouštění CO2 do ovzduší). K životnímu porostředí budeme s novým postřikovačem šetrní mnohem více i díky přidaným funkcím, které využívají systém GPS.

 

 

Projekt spolupráce na novojičínsku byl spolufinancován Evropskou Unii

 

 

 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

cedule spolupráce