Podnikající fyzická osoba PETR KLEČKA zabývající se primárně zemědělskou činností zahrnující pěstování a prodej vybraných plodin (brambory, cibule, česnek apod.) a posklizňovou činnost, dlouhodobě sleduje cíl zanechávat co nejmenší ekologickou stopu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Z těchto důvodů se rozhodl ve své provozovně Farmy Luční Dvůr situované v Bartošovicích 256, 742 54, Bartošovice realizovat.

Projekt s názvem Náhrada vysokozdvižných vozíků za nové akumulátorové vysokozdvižné vozíky byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název programu podpory: Úspory energie IV. výzva
Název projektu: Náhrada vysokozdvižných vozíků za nové akumulátorové vysokozdvižné vozíky
Jméno žadatele: PETR KLEČKA
Termín realizace: 29. 4. 2019 – 19. 3. 2020
Způsobilé výdaje: 1 733 611,33 Kč
Dotace: 866 805,66 Kč

Popis projektu:
Záměrem projektu byla realizace komplexního energeticko-úsporného projektu spočívajícího v nahrazení stávajících 2 ks vysokozdvižných vozíků typu Desta MV 12B s benzínovým motorem a Desta MV 20B s dieselovým motorem za nové 2 akumulátorové vozíky.
Nově pořízené akumulátorové vozíky se vyznačují vyšší efektivitou a energetickou účinností, což je dáno změnou pohonu ze spalovacího motoru na motor elektrický. Realizací projektu tak dojde k naplnění závazného indikátoru projektu 32300: Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů ve výši 85 GJ/rok.
Fotografie realizovaného projektu: