V projektu pěstování moravských brambor se spojil Ing. Petr Klečka z Bartošovic a Jaroslav Lys z Kateřinic, aby společnými silami zmodernizovali a zefektivnili pěstování brambor na svých farmách.
Proto v rámci toho projektu nakoupili následující stroje na zakládání porostů brambor:
Rýhovač Grimme BF 200 h
Prosévač Grimme CS 150
Sazeč Grimme Grimme GL32B s přihnojením Grimme DFA
Drtič bramborové natě Grimme KS 75

Díky pořízení této moderní technologie došlo k zefektivnění sázení brambor a zvýšení jejich výnosu a kvality. To je dáno zejména optimální strukturou půdy, do které jsou hlízy zasázeny a také optimální hustotou porostu, kdy jsou jednotlivé hlízy zasazeny v optimální vzdálenosti od sebe. Díky tomu dokáží lépe hospodařit s vodou a tím dosáhnout vyššího výnosu optimálně tvarovaných hlíz. Pořízením drtiče natě jsme odstranili přebytečnou chemizaci, kdy místo desikace natě chemickými přípravky jí pouze mechanicky rozdrtíme. Díky tomu jsme schopni nabídnout zdravější produkt na stoly spotřebitelů.

Projekt pěstování moravských brambor byl spolufinancován Evropskou Unii
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

European-Union-Flag-600x360

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

leadert