Historie Bartošovické cibule není příliš dlouhá, pěstujeme ji teprve od roku 2016. Důvod byl prostý – nabídnout zákazníkům kromě kvalitních brambor také opravdu kvalitní cibuli. A proto jsme si vybrali polopozdní odrůdy Rijnsburského typu, které vynikají dlouhodobou skladovatelností a velmi vysokým obsahem silic. První rok jsme začali s výměrou necelého 1 ha. Z důvodu velmi pozitivních ohlasů výměru neustále zvyšujeme, čímž se Farma Luční dvůr dostala až na pozici největšího pěstitele cibule v moravskoslezském kraji. Díky pořízení nejmodernějších strojů na setí, ošetřování a sklizeň cibule dokážeme všechny operace dělat v optimálních termínech a tím nabídnout zákazníkům opravdu kvalitní a chutnou cibuli.

  • Kvalitní skladování základ úspěchu

V roce 2019 jsme s pomocí dotace z evropské unie zrekonstruovali staré nevyhovující prostory na nový sklad cibule s podlahovou ventilací.

Celková kapacita nově zrekonstruovaného skladu cibule je cca 700 tun, která je uložena ve dvou skladových buňkách. Díky podlahové ventilaci můžeme naskladňovat i cibuli, která není optimálně suchá, protože jí dokážeme ve skladu dosušit. Dále zaskladněné množství můžeme  v průběhu skladování řádně ošetřit tak, aby cibule vydržela ve skladu až do pozdních jarních měsíců. Tím můžeme uspokojit větší množství zákazníků.

Projekt skladování zeleniny byl spolufinancován Evropskou Unii
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

European-Union-Flag-600x360

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

leadert