Naše společnost realizovala projekt s názvem FV systém 64,98 kWp s AKU 64,98 kwh Petr Klečka, na který byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000197

Popis projektu včetně cílů:  

Projekt řeší relativně významné stávající výdaje na nákup elektrické energie, což souvisí s významnou spotřebou energie a také jejím zdražením (nárůstem cen). Hlavní těžiště spotřeby energie spočívá v technologických procesech, což ukazuje na relativně vysokou energetickou náročnost podnikatelské činnosti.

Z výše uvedených důvodů bylo hlavním záměrem a cílem projektu pořídit inovativní technologie s využitím obnovitelných zdrojů energie, a to konkrétně FV systém 64,98 kWp s akumulací přebytků do baterií o celkové kapacitě bateriového úložiště 64,98 kWh umístěný na střešní konstrukci budovy určený pro vlastní spotřebu. FV systém je připojen do sítě.