Ekofarmu Bartošovice jsme založili v roce 2015 na základě zvyšující se poptávky po BIO produktech a také kvůli tomu, že všechny pozemky Ekofarmy jsou situovány podél řeky Odry. Tudíž se na polích snažíme hospodařit maximálně šetrně k životnímu prostředí.  Obhospodařujeme 120 ha půdy v ekologickém režimu, z toho 20 ha orné půdy, 25 ha pastvin, 55 ha luk. Dále se Ekofarma zabývá chovem mastného skotu plemene Charolais. Základní stádo tvoří 52 ks krav a cca 50 ks telat. Ve stádě se využívá přirozená plemenitba.